O nás

O nás

Tanci se věnujeme na úrovni vzdělávací, rekreační, sportovní i profesionální s radostí a plným nasazením

M
"

Pobočné spolky

Pobočné spolky

Petrana Slámová

21. srpen 2021

“S láskou k tanci”

Svaz učitelů tance rozvíjí a kultivuje české taneční prostředí již roku 1895. Vzdělává nové taneční mistry, vede sportovní trenéry a organizuje zázemí pro desítky tisíc tanečníků každý rok. Přidejte se do velké rodiny, která vychází z tradice, slušnosti, elegance a svobody.

JIŘÍ PLAMÍNEK

President Svazu učitelů tance ČR

O nás

Naše mise

 

“Propojujeme všechny stránky tance od kultivující, vzdělávací, přes sportovní, rekreační až po performační a uměleckou.”

Svaz učitelů tance ČR je společenskou a sportovní organizací, spolkem, který sdružuje profesionální taneční mistry, jejich spolupracovníky – taneční partnery, stejně jako sportovce, tanečníky v amatérské, profesionální ale i rekreační formě společenského tance a dalších tanečních disciplín. SUT je živoucím důkazem, že tanec je nedílnou součástí našich životů a prolíná se jimi v mnoha aspektech. Pojímá tanec hned z několika pohledů – vzdělávací (taneční kurzy pro mládež, dospělé a seniory v několika úrovních), sportovní – zde rozlišuje divizi profesionálního sportu, amatérského sportu ale i rekreačního sportu, jehož soutěžemi ročně projde několik tisíc sportovců.  Unikátem jsou klasické taneční kurzy pro mládež a dospělé (pravidelně jsou pořádány pouze v ČR a sousedním Rakousku), kde taneční mistři – členové SUT vyučují každoročně společenský tanec a společenskou výchovu – etiketu v desítkách kurzů pro více než 50 tisíc účastníků kurzů. Svaz učitelů tance ČR vydává tanečním školám, kde zaručuje prvotřídní kvalitu, certifikát „Taneční škola SUT“. 

Historie SUT

SUT je celosvětově druhým nejdéle fungujícím svazem věnujícím se rozvoji tance. Byl založen r. 1895 a od svých počátků se profiluje jako svaz zastřešující vzdělávání v oblasti tance, společenské výchovy a formuje profesionální, amatérský i rekreační tanec, resp. dnešní terminologií taneční sport.

Díky své historii se může pochlubit mnoha desítkami úspěšných kongresů a vzdělávacích akcí, které pro své členy z celé české i slovenské republiky organizoval. Již přes 100 let se každoročně zapisuje do socializace mládeže skrze taneční kurzy a tím potvrzuje nepostradatelnou úlohu tanečních kurzů v naší kultuře.

Historie tanečních kurzů

Taneční kurzy se v českých zemích pořádají již od 30.let 18.století. V průběhu v času se měnil jejich význam, od podpory národního obrození, kdy byly nejoblíbenějšími tanci polka a valčík, po dobu inspirace zahraničím – americké styly rock’n’roll, jive, twist, až do dnešních dnů etablování kurzů jako české kulturní tradice.

Historie tance

Pro člověka je jen málo aktivit, které by pro něho byly přirozenější více než tanec. V každé kultuře hraje tanec důležitou úlohu a v českém prostředí ji má ještě podstatně silnější. 

Společenský tanec vychází z polonéz a menuetů 19 .století a s rozkvětem valčíku a národních tanců se dostává do popředí společenské zábavy. Tanec se stává základní společenskou výbavou pravého gentlemana a dámy. Plesy jsou jednou z prvních příležitostí seznámení a námluv. Plní tak zásadně společenskou roli a je nepostradatelným článkem v obřadu výběru správného životního partnera. 

I nadále plní plesy a společenský tanec svojí socializační roli a díky zakořeněné tradici věnečků, závěrečných, květinových plesů, zahradnických plesů, obecních plesů, patří dovednost tance k české společenské výbavě.

Cíle SUT

Své cíle stanovil SUT z hodnot, kterými jsou jeho profesionální členové  – taneční mistři v české kultuře známí. Zásadní hodnotou je slušnost, kterou taneční mistři nejen vyučují ve svých kurzech, ale také ji sami žijí. Doplňující hodnotou je elegance, jež je spjata s tancem samotným. Ten může mít aspekty sportovní a umělecké a SUT má prioritu zachování estetických kvalit tance. Elegance se však propisuje i do jednání a vystupování členů SUT, kteří by měli jít příkladem.

Další hodnotou je pohyb, procházející všemi aktivitami SUT. Právě podpora pohybu na všech výkonnostních úrovni (rekreační, amatérské a profesionální) je devizou dnešního SUT. Neméně důležitou hodnotou je svoboda, která je prioritou v oblasti podnikání členů SUT, v oblasti sportu a práv. SUT je připraven svobody svých členů hájit a podporovat je.

Struktura SUT

Díky svému širokému záběru je SUT složen z pracovních týmu, divizí a pobočných spolků. Mateřskou a zároveň páteřní organizací je Svaz učitelů tance ČR, která sdružuje taneční mistry, lektory a profesionální tanečníky. Z ní poté vychází pobočné spolky věnující se amatérskému sportu, tanci Pro-Am a tanci na vozíku. Aktivitám rekreačního sportu se věnuje přidružený Český taneční svaz.

Lidé

Fungování SUT je opřeno o funkční pracovní týmy, kterou jsou jmenovány prezidentem. Výhodou struktury pracovních týmů je možnost produktivní diskuze a zároveň efektivní práce několika desítek členů spolku.

V SUT se týmy zaměřují na dozorčí, lektorskou, provozní stránku jednotlivých tanečních oblastí. Využíváme rozvětvené struktury svazu pro pákový efekt kontrolních mechanismů, kdy členové využívají dozorčích a smírčích rad napříč jednotlivými spolky i spolkem mateřským.

Základní dokumenty

Pravidla fungování v SUT definují základní dokumenty SUT, kterými jsou stanovy spolku mateřského i spolků pobočných, pro soutěžní oblast jsou klíčovými dokumenty soutěžní řády, které definují konkrétní pravidla hry. 

V seznamu dokumentů jsou k nahlédnutí i účetní uzávěrky a další podklady dokládající fungování svazu a jeho divizí. 

Síň slávy

V každém oboru lidské činnosti se najdou lidé, kteří jsou inspirující pro ostatní, obor svou houževnatostí, pílí, nápady posunují mílovými kroky vpřed. Tyto osobnosti se významnou měrou zasloužily o rozvoj tradice tance v České republice. Nalézti mezi nimi můžeme jak taneční mistry, tak aktivní tanečníky, prostě všechny, kdo svůj život spojili s tancem.

 

Rodina SUT

Jako reakce na rozkvět nových tanečních disciplín byly založeny pobočné spolky, které plní zastřešující a celorepublikovou funkci. Od roku 2010 se velmi dynamicky rozvíjí populární formát tance profesionálů s amatéry (Pro-Am), který známe z populární TV show StarDance. Czech Pro Am Dance Union sjednotila soutěžní pravidla v této disciplíně a vytvořila právní rámec pro organizátory a tanečníky.

Druhým spolkem je Czech Para Dance Sport, zastřešující svět tance na vozíku v ČR, který od r. 2019 raketovým tempem roste. Organizuje národní mistrovství, světové poháry a vzdělávací kongresy. 

Třetí spolek – Czech Amateur League zastřešuje amatérský taneční sport. Navazuje na spolupráci s tanečními mistry a představuje novou sérii tanečních soutěží –  Český taneční pohár, tvoří reprezentaci, talentovanou mládež včetně center pro její rozvoj. Přirozeně vytváří mezistupeň mezi tanečními kurzy, kategorií hobby a profesionální divizí SUT.

Partneři SUT

Děkujeme našim partnerům a podporovatelům. S jejich pomocí má naše práce v oblasti tance daleko větší dosah a smysl.