Tančíme

Formy tance

Tanci se věnujeme na úrovni vzdělávací, rekreační, sportovní i profesionální s radostí a plným nasazením

M
"

Pobočné spolky

Pobočné spolky

Petrana Slámová

21. srpen 2021

Tančíme

Formy tance

 

“Propojujeme všechny stránky tance od kultivující, vzdělávací, přes sportovní, rekreační až po performační a uměleckou.”

Stejně tak přistupujeme k jednotlivým formám tance. Není pouze jeden způsob jak tančit, ale lze tancovat v páru smíšeném, ale i solo, synchro či duo. Tančit můžete také ve formaci či jiné skupině…jinými slovy tanec je jen jeden a my se ve Svazu učitelů tance snažíme rovnoměrně rozvíjet a podporovat všechna odvětví a formy tance, které se nám na soutěžích krásně prolínají i v rámci jednotlivých věkových kategorií. Tím se dostáváme k oblíbenému rčení, že tanec je jen jeden a tančit může opravdu každý.

Párové tance

V tanečních kurzech se tradičně začíná větou “pánové zadejte se”, která je pobídkou k vytvoření tanečních párů. V SUT se v latinskoamerických, standardních a karibských tancích rozvíjí podoba párová i podoba sólová. Párová má mnohá specifika, jako například způsob pohybu, principy partnerské spolupráce a mnoho dalších.

V párových disciplínách SUT získávají tanečníci pro postup do vyšší třídy body na své konto. Třídu si tak drží partner i partnerka sami za sebe.

Sólové tance

Solo dance je v SUT relativně nová disciplína určená pro jednotlivce, kteří tančí sami za sebe (solo dance), tančící v páru (synchro dance – prioritou je jednotný vzhled páru, či duo –  prioritou je choreografické doplnění jednoho tanečníka tím druhým.

Skupinové tance

Výrazným prvkem skupinových tanců je nejen vyšší počet tanečníků na parketu, ale především práce s nimi. Skupinové tance jsou populární svými tzv. “obrazci”, které na parketu vytváří. Kromě kola jsou jimi  řady,  kola, čtverce a jiné pravidelné i nepravidelné tvary, které se v průběhu tance proměňují. Velké oblibě se těší skupinové tance v tzv. formační podobě tanečního sportu. Ve svazu mají soubory, které se této formě věnují, možnost zasoutěžit si v rámci Festivalu tanečního mládí.