Vzděláváme

Studium

Již od 19. století se tanec vyučuje v hromadných kurzech a je otevřen široké veřejnosti.

M
"

Pobočné spolky

Pobočné spolky

Petrana Slámová

21. srpen 2021

Popisy tanců

TECHNIKA LATINSKOAMERICKÝCH TANCŮ

(Ing. Zdeněk Landsfeld, Jiří Plamínek)

Úplné popisy v principech Waltera Lairda. Skvělá pomůcka pro trenéry a taneční mistry. Zahrnuje rumbu, sambu, cha-cha-cha, paso doble a jive. Rozsah 240 stran, text v českém jazyce, názvy figur a variací i v angličtině. Již 2.vydání. Cena 520 Kč.

OTÁZKY A ODPOVĚDI k Technice standardních a latinskoamerických tanců

Pro všechny typy zkoušek amatérů i profesionálů. Zahrnuje nejčastější otázky používané examinátory v tuzemsku i zahraničí. Nepostradatelné pro studenty oboru a pro profesionály. Text v českém jazyce, názvy figur a variací i v angličtině. Cena 250 Kč.

TECHNIKA STANDARDNÍCH TANCŮ

(Ing. Zdeněk Landsfeld, Jiří Plamínek)

Úplné popisy v tomto rozsahu v češtině nepublikované. Nepostradatelný studijní materiál pro tanečníky, trenéry a taneční mistry. Zahrnuje waltz, slowfox, quickstep, tango a valčík. Rozsah 145 stran, text v českém jazyce, názvy figur a variací i v angličtině. Již 2. vydání. Cena 470 Kč.

POLKA

(Jindřich Hes sen.)

Vznik, historie a popisy figur a variací české polky. 16 stran.

Doporučená literatura pro trenérské studium na FTVS University Karlovy v Praze a FTK University Palackého v Olomouci. Cena 100 Kč.

 

Jan Beránek

21. srpen 2021

Na vzdělávání tanečních mistrů, trenérů i porotců klademe ve Svazu učitelů tance obzvláštní důraz.

JIŘÍ PLAMÍNEK

President Svazu učitelů tance ČR

Odborné vzdělání a pedagogické schopnosti jsou při předávání zkušeností a výuce zejména dětí a mládeže nesmírně důležité. Na vzdělávání klademe v SUT velký důraz, protože tradiční taneční kurzy se svým obsahem výchovy k tanci, etikety, slušného jednání a chování jsou jedním z klíčových pilířů všeobecného vzdělání v ČR. Pravidelně organizujeme semináře a vzdělávací kongresy. SUT uděluje licence a organizuje studium trenérů 1.,2. a 3.třídy v tanečním sportu. Vzdělává porotce ve sportovním tanci a taneční profesionály včetně tanečních mistrů.

Ve spolupráci s FTVS a Sdružením sportovních svazů ČR připravujeme vzdělávací kurzy všech úrovní již v tomto roce.

Zájemci se mohou předběžně přihlásit přes tento formulář.

 

Studium Taneční mistr / Trenér I. / Porotce I.

Nejvyšší odborné vzdělání typ trenérského kurzu pro lektory je určen zájemcům o odbornost trenér I. třídy.

Tento kurz plánujeme ve spolupráci s FTVS UK již v průběhu tohoto roku.

Informace k vypisovaným kurzům naleznete na těchto stránkách vždy s předstihem.

Studium Taneční mistr / Trenér II. / Porotce II.

Trenérský kurz připravujeme v Praze ve spolupráci s FTVS UK a Sdružením sportovních svazů ČR. Informace k trenérskému kurzu pro taneční mistry naleznete na těchto stránkách s předstihem.

Studium Asistent tanečního mistra / Trenér III. / Porotce III.

Tento základní typ trenérského kurzu pro asistenty či lektory je určen zájemcům o odbornost trenér III. třídy.

Informace k vypisovaným kurzům naleznete na těchto stránkách vždy s předstihem.

V současné chvíli nabízíme členům SUT a Czech Amateur League možnost absolvovat online test pro získání licence trenér III. třídy podpořené vzdělávacím grantem zdarma. Jediné, co potřebujete, je doporučení vedoucího vašeho tanečního klubu a taneční praxi ať už vlastní sportovní kariéru nebo praxi s výukou. V případě zájmu kontaktujte office@sut.cz.

Nabídka je časově omezena do 20.3.2022. Poté budou vypsány klasické kurzy trenér III. třídy ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů ČR.

Popisy tanců

TECHNIKA LATINSKOAMERICKÝCH TANCŮ

(Ing. Zdeněk Landsfeld, Jiří Plamínek)

Úplné popisy v principech Waltera Lairda. Skvělá pomůcka pro trenéry a taneční mistry. Zahrnuje rumbu, sambu, cha-cha-cha, paso doble a jive. Rozsah 240 stran, text v českém jazyce, názvy figur a variací i v angličtině. Již 2.vydání. Cena 570 Kč.

OTÁZKY A ODPOVĚDI k Technice standardních a latinskoamerických tanců

Pro všechny typy zkoušek amatérů i profesionálů. Zahrnuje nejčastější otázky používané examinátory v tuzemsku i zahraničí. Nepostradatelné pro studenty oboru a pro profesionály. Text v českém jazyce, názvy figur a variací i v angličtině. Cena 250 Kč.

TECHNIKA STANDARDNÍCH TANCŮ

(Ing. Zdeněk Landsfeld, Jiří Plamínek)

Úplné popisy v tomto rozsahu v češtině nepublikované. Nepostradatelný studijní materiál pro tanečníky, trenéry a taneční mistry. Zahrnuje waltz, slowfox, quickstep, tango a valčík. Rozsah 145 stran, text v českém jazyce, názvy figur a variací i v angličtině. Již 2. vydání. Cena 470 Kč.

POLKA

(Jindřich Hes sen.)

Vznik, historie a popisy figur a variací české polky. 16 stran.

Doporučená literatura pro trenérské studium na FTVS University Karlovy v Praze a FTK University Palackého v Olomouci. Cena 100 Kč.

 

Skripta

HUDEBNÍ TEORIE PRO TANEČNÍKA

(Jiří Plamínek)

Odborné skriptum pro posluchače trenérské školy. Zabývá se podrobně hudebními údaji k tancům, vysvětluje možné rytmizace. 100 Kč.

HODNOCENÍ TANEČNÍHO VÝKONU

(Ing. Zdeněk Landsfeld)

Odborná publikace pro trenéry a porotce tanečního sportu. Definuje a vysvětluje jednotlivé oblasti hodnocení u posuzování tanečních párů v jednotlivých tancích (STT, LAT, formace). 45 stran. Cena 130 Kč.

Doporučená literatura pro trenérské studium na FTVS University Karlovy v Praze a FTK University Palackého v Olomouci.

SKATING SYSTEM

Jednoduchá příručka sloužící k pochopení principu počítání výsledků v soutěžích ve společenském tanci a tanečním sportu. Typové příklady. Cena 100 Kč.

SPORTOVNÍ TANEC 2

(Ing. Zdeněk Landsfeld)

Navazuje volně na práci Ing. Odstrčila Sportovní tanec, která vyšla knižně před cca šesti lety. Autor rozebírá velmi detailně pojmy a výrazy používané na přednáškách a seminářích zejména v zahraničí.  Cena 400 Kč.

Materiály ke studiu

Společenský tanec ve 20. století, Taneční v kapse
SPOLEČENSKÝ TANEC VE DVACÁTÉM STOLETÍ

(Milan Degen)

Historie společenského tance, tanečního sportu, taneční hudby a orchestrů a tanečních mistrů v ČR a na Slovensku ve 20.století. Téma je poprvé zpracované, navazuje na poslední obdobnou knihu, která se zabývala dějinami tance v Čechách do r. 1895. Rozsah cca. 200 stran + příloha, česky. Cena 360 Kč + poštovné.

Doporučená literatura pro trenérské studium na FTVS University Karlovy v Praze a FTK University Palackého v Olomouci.

TANEČNÍ V KAPSE

(Jiří Plamínek, Dr. Ladislav Sochůrek)

Technika kompletního světového tanečního programu v úrovni pro začátečníky. Přehledné a jednoduché návody k základním figurám všech obvyklých tanců od pražského tanečního mistra Jiřího Plamínka. Informace o tanečních v tuzemském pojetí. Druhá část z pera Dr. Ladislava Sochůrka je věnována základním kapitolám společenské výchovy a gastronomii. Rozsah cca. 90 stran. Cena 100 Kč.

Taneční novinky 1961–2000

Slovo úvodem

(předmluva k prvnímu svazku série Taneční novinky)

Vážení čtenáři,
vznik této publikace byl veden snahou členů Svazu učitelů tance ČR o zachování kulturního dědictví pro příští generace. Možná, že jsme měli začít již dříve, snaha přišla poněkud pozdě – až v posledním roce dvacátého století, ale přesto byla korunována úspěchem, byť zatím jen dílčím.
V rukou držíte první knihu jakési “mini-edice”, která by ve svém rozsahu měla pokrýt celé období druhé poloviny dvacátého století. Pevně věřím, že v příštích dvou letech se tento záměr podaří realizovat.
Tato kniha si nečiní nárok na úplnost daného téma – naší snahou bylo shromáždit z různých pramenů co nejvíce dostupných informací, tyto utřídit a uvést – popsat zejména ty tance, které se v šedesátých (?) letech minulého století na našem území tančily a tak více či méně ovlivnily zejména scénu komerčního společenského tance.
Je věcí názoru, nakolik tyto dobové, většinou diskotékové tance provozované na módní hudební hity, působily na oblast tance soutěžního. Pokud připustíme že ano, pak to bylo jistě pro dobro věci, protože každá oblast lidského konání, každá disciplína prodělává neustále rozvoj a je konfrontována s okolním děním. Ani tanec není skleníkový, neustále se vyvíjí a posouvá tak, jako se vyvíjí a mění společnost.
Kniha je určena v prvé řadě učitelům tance, poslouží však dobře i studentům tanečních oborů, tanečníkům amatérským i profesionálům.
Poděkování za vznik této knihy patří členům SUT ČR za jejich ochotu a spolupráci při pátrání v archivech při sběru podkladů a Ministerstvu kultury ČR za poskytnutí dotace.

Stanislav Zíka
President SUT ČR

TANEČNÍ NOVINKY 1961 – 1970

(Kolektiv Svazu učitelů tance ČR)

Popisy světových i tuzemských tanečních novinek. Charleston, Letkis, Twist, Beat, Congratulations aj.

TANEČNÍ NOVINKY 1971 – 1980

(Kolektiv Svazu učitelů tance ČR)

Popisy světových i tuzemských tanečních novinek sedmdesátých let. Coca Rola, Congratulation, Formule I-V, Beatové kolo, Get Down, Lucky Seven, Save Your Kisses For Me, aj.

TANEČNÍ NOVINKY 1981 – 1990

(Kolektiv Svazu učitelů tance ČR)

Popisy světových i tuzemských tanečních novinek osmdesátých let.

TANEČNÍ NOVINKY 1991 – 2000

(Kolektiv Svazu učitelů tance ČR)

Popisy světových i tuzemských tanečních novinek let devadesátých.

Objednávky:

Pavel Černý
Šmídova 200
538 51 Chrast u Chrudimi
tel. 469 667 324, mobil 602 148 711

Pokud tyto publikace použijete jako ceny pro nejlepší soubory při soutěžích FTM, můžete je získat na základě zaslané žádosti za režijní cenu 35 Kč/ks + poštovné.

Cena za komplet = 250,- Kč (včetně poštovného).

Examinátoři Svazu učitelů tance ČR, kteří mohou provádět zkoušky odborné způsobilosti u kandidátů na profesionální členství u osob, které nemají dokončené vzdělání v oboru tanec – taneční sport:

  • Brožovský Miroslav, Praha
  • Landsfeld Zdeněk, Praha
  • Plamínek Jiří, Praha
  • Řídel Karel, Č.Lípa

Stav k 1.10.2020