Tančíme

Sportovní tanec

Sportovní tanec je výkonnostní forma tance společenského. Spojuje eleganci s atletickým výkonem.

M
"

Pobočné spolky

Pobočné spolky

Petrana Slámová

21. srpen 2021

Tanec je delikátní rovnováhou mezi dokonalostí a krásou.

O nás

Naše mise

 

“Propojujeme všechny stránky tance od kultivující, vzdělávací, přes sportovní, rekreační až po performační a uměleckou.”

Sportovní tanec je přirozeným vyústěním zájmu o tanec, sportovním odvětvím, kterému se lze věnovat na bázi rekreační, ale i výkonnostní. Sportovní tanec zahrnuje vedle amatérského sportu i profesionální úroveň, na níž se prolíná velmi úzce sportovní výkon s uměleckou stránkou tance. Svaz učitelů tance nabízí všem zájemcům o tanec jako takový, aby našli svoji cestu jak intenzivně a do hloubky se tanci věnovat.

Rekreační tanec

V SUT má rekreační tanec více než 60-ti letou tradici. Typickými účastníky těchto soutěží s názvem Hobby Dance jsou absolventi tanečních, děti z tanečních kroužků a studenti tanečních škol. V SUT jsou rozděleny na 3 výkonnostní úrovně. Pro účast na soutěžích Hobby E stačí evidence bez nutnosti platby členských příspěvků. Start v kategorii Hobby D je podmíněna registrací do SUT AL. Pro postup do Hobby C je nutné získání 150 bodů.

Amatérský - výkonnostní tanec

Výkonnostní kategorie začínají v SUT třídou Sport C. Účastníci jsou typicky tanečníci, kteří se věnují tanci již intenzivněji. Ve třídě Sport C je stále nutné držet choreografii v mezích sylabu od tříd B se tančí otevřený repertoár. Postupy do vyšších tříd  jsou dány ziskem 150 bodů a to od tříd Sport C – B- A, až do třídy nejvyšší – Sport S. Soutěže ranklistového charakteru pro zisk bodů do žebříčku jsou vedeny pod Národní taneční ligou.

Profesionální tanec

Královskou kategorií je třída nejvyšší – profesionální. Ta je již od 20. let  minulého století, až do dnešních dnů nedílnou součástí mistrovství organizovaných SUT. Profesionální taneční páry pravidelně reprezentují ČR na světových soutěžích mistrovství světa a Evropy včetně vrcholných soutěží v Anglii (Blackpool, UK OPEN, International).