O nás

Historie tanečních kurzů

Již od 19. století se tanec vyučuje v hromadných kurzech a je otevřen široké veřejnosti.

M
"

Pobočné spolky

Pobočné spolky

Petrana Slámová

21. srpen 2021

Popisy tanců

TECHNIKA LATINSKOAMERICKÝCH TANCŮ

(Ing. Zdeněk Landsfeld, Jiří Plamínek)

Úplné popisy v principech Waltera Lairda. Skvělá pomůcka pro trenéry a taneční mistry. Zahrnuje rumbu, sambu, cha-cha-cha, paso doble a jive. Rozsah 240 stran, text v českém jazyce, názvy figur a variací i v angličtině. Již 2.vydání. Cena 520 Kč.

OTÁZKY A ODPOVĚDI k Technice standardních a latinskoamerických tanců

Pro všechny typy zkoušek amatérů i profesionálů. Zahrnuje nejčastější otázky používané examinátory v tuzemsku i zahraničí. Nepostradatelné pro studenty oboru a pro profesionály. Text v českém jazyce, názvy figur a variací i v angličtině. Cena 250 Kč.

TECHNIKA STANDARDNÍCH TANCŮ

(Ing. Zdeněk Landsfeld, Jiří Plamínek)

Úplné popisy v tomto rozsahu v češtině nepublikované. Nepostradatelný studijní materiál pro tanečníky, trenéry a taneční mistry. Zahrnuje waltz, slowfox, quickstep, tango a valčík. Rozsah 145 stran, text v českém jazyce, názvy figur a variací i v angličtině. Již 2. vydání. Cena 470 Kč.

POLKA

(Jindřich Hes sen.)

Vznik, historie a popisy figur a variací české polky. 16 stran.

Doporučená literatura pro trenérské studium na FTVS University Karlovy v Praze a FTK University Palackého v Olomouci. Cena 100 Kč.

 

Každá kultura pečuje o své bohatství. Taneční kurzy již více než 150 let ovlivňují celé generace a otevírají cestu do dospělosti.

JIŘÍ PLAMÍNEK

President Svazu učitelů tance ČR

Taneční kurzy návštěvuje více než 40%  mládeže. Jsou mnohdy prvním místem jejich seznámení se nejen s tanečními kroky, ale také se základy etiky, stolování a první příležitostí si obléci společenský oděv. Význam tanečních se v čase proměnil, od místa výběru životních partnerů po vstupní dveře do světa dospělosti.

Jedinečnost tanečních kurzů

Kultura každé společnosti je formována jejími zvyklostmi a tradicemi. V dnešní multikulturní době se mnohé rozdíly často stírají a místo obohacování se kulturou světa okolo nás, se často kloníme k potírání té vlastní. S celým svým obsahem výchovy k tanci, etiketě slušného jednání a chování jsou taneční kurzy jedním z klíčových pilířů všeobecného vzdělání v ČR. Nahlédnutím mezi frekventatny kurzů se lze snadno přesvědčit, že právě ony jsou integračním nástrojem osvojení si české kulturní tradice. Svým konceptem základním, pokračovacích a speciálních kurzů se řadí mezi světové rarity, které bychom si měli hýčkat.

Historie tanečních kurzů

Taneční kurzy se datují až do období středověku, kdy byl tanec výsadou mužů, často tančících v maskách. V novověku se staly především privátní taneční kurzy cestou k osvojení si tanečních dovedností, které v rámci slavnostních plesů byly cestou k seznámování se s budoucími životními partnery. Od 19.stol se v českých zemích organizují taneční kurzy pro veřejnost a od r.1896 jsou zastřešeny Svazem učitelů tance (dříve Klub tanečních mistrů v království Českém). Předmětem tanečních kurzů byly od samotných začátků národní tance (polka, valčík) a postupně se k nim přidávaly další tance, které byly představovány jako novinky daných sezón. Počet vyučovaných tanců se ustálil na 12-15 tanců (dle taneční školy). Kromě kurzů pro mládež se v poslední době velmi dobře daří rozvíjet i taneční pro dospělé a to i díky popularizaci dané televizním pořadem StarDance.

Taneční školy

Většina aktivit v tanci se sdružuje pod taneční školy. Nyní jich SUT eviduje více než 80. Historicky se vždy taneční školy vztahovaly k osobnosti tanečního mistra, který působil jako garant její odbornosti. Taneční školy pod SUT se dělí na věnující se rekreačnímu tanci – tanečním pro mládež a dospělé, školy věnující se výkonnostnímu sportu – kluby pro sportovní tanec dětí, mládeže, dospělých a seniorů, Para Dance školy, Pro-Am školy. Jejich seznam naleznete zde.

Taneční kurzy

Výuka tance není přežitek. Taneční kurzy Vás naučí pohybovat se nejen na parketu, ale i ve společnosti. Ustálenou tradicí je v našich končinách, že mladé dámy a pánové navštěvují ve věku 15 – 17 let základní taneční kurzy. V rámci těchto kurzů se naučí základům standardních i latinskoamerických tanců, ale i etiketě a základům stolování a získají jistotu pro pohyb ve společnosti. Účastníky kurzu čeká vedle standardních lekcí prodloužená, gala dinner, ples a závěrečný věneček.

Průměrně se každoročně účastní tanečních kurzů 40% mládeže z daného ročníku. Taneční mistři tak mají příležitost ovlivňovat cca 40 – 50 tisíc mladých lidí zejména co se společenského chování týče a pomáhají jim při vstupu ze světa dětství do světa dospělých.

Na základní taneční kurzy navazují tzv. pokračovací taneční kurzy,  v nichž se nabyté zkušenosti zopakují a prohloubí.

Pro ty, kdo přirozenému pohybu na tanečním parketu propadli, jsou vypisovány tzv. speciálky. Kurzy, v nichž se naučí pokročilejší taneční figury. Tyto kurzy bývají zakončeny účastí na taneční soutěži pro absolventy tanečních kurzů.

Dalšími tanečními kurzy jsou kurzy pro dospělé a seniory, které poskytují prostor pro rekreační formy tance a společenská setkávání s novými přáteli.

Nezapomínáme ani na mladší věkovou skupinu. V současné době jsou stále častěji pořádány tzv. stužkované v rámci maturitních plesů pro ty, kteří na střední školu vstupují. Tyto kurzy jsou určené pro věkovou skupinu žáků z 8. a 9. tříd.

 

Taneční mistři

Taneční mistři, pedagogové, učitelé tance a etikety sdružení ve Svazu učitelů tance provází každoročně novou generaci mladíků a slečen na cestě za jejich přerodem v mladé muže a dámy. 

Taneční mistři SUT jsou zárukou nejvyšší kvality předávaných informací z generace na generaci a uchovávají náš národní klenot – tradiční taneční kurzy.