Zdravotní způsobilost

Zde najdete podrobnější popis ohledně formuláře zdravotní způsobilost.

M
"

Pobočné spolky

Pobočné spolky

Petrana Slámová

21. srpen 2021

Svaz učitelů tance, jakožto sportovní svaz, následuje nařízení zákona (Zákon 373/2011 Sb., Vyhláška 391/2013 Sb. vydané MZ ČR) o sportu a proto u všech svých členů, kteří se chtějí účastnit soutěžních akcí svazu, vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti. Vyplněné zasílejte na zdravotni-zpusobilost@sut.cz.

Pravidelná lékařská prohlídka

§ 5

(1) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu posuzované osoby, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního sportu, vrcholového sportu nebo sportu a tělesné výchovy ve sportovních školách k poškození zdraví této osoby nebo k poškození zdraví jiných osob, popřípadě za účelem zjištění, zda sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti organismu posuzované osoby.

(2) Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

(4) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak.