O nás

Lidé SUT

Naši členové, učitelé, trenéři, porotci i tanečníci sdílí společnou vášeň pro tanec a  inspirují a podporují tanečníky napříč celou ČR.

M
"

Pobočné spolky

Pobočné spolky

Petrana Slámová

21. srpen 2021

President

Jiří Plamínek

Vicepresident, ekonom

Vladislava Kleinbergová

Sekretář

Aleš Mědílek

Člen presidia

Dana Pavelková

Člen presidia

Vítězslav Rázek

Předseda DR

Stanislav Zíka
Dana Mědílková
Karel Řídel
Lenka Peške
Petrana Slámová
Matěj Svoboda
Mlada Kyovská Šerých
Vojtěch Pardubský
Pavel Cích
Karel Richter
Vladislava Kleinbergová
Jiří Plamínek
Aleš Mědílek
Petr Bartuněk
Miroslav Brožovský
David Vejchar
Kristýna Mucková
Veronika Hanušová
Jaroslav Kuneš
Andrea Třeštíková
Martin Houška
Luboš Novotný
Petra Tirpák Kostovčíková
Jana Kunešová
Marek Swětík
Miroslav Brožovský
Jana Novotná
Petr Bartuněk
Martin Dytrt
Filip Černý
Vladislava Kleinbergová
Lukáš Kleinberg
Petr Janáček
Jana Jančová
Viktor Janč

Soutěžní komisař

Dana Pavelková
Vítězslav Rázek
Karel Richter
Lukáš Kleinberg
Petr Bartuněk
Jan Dvořák
Jana Jančová
Petr Bartuněk
Jan Dvořák
Jakub Mazůch

Walter Elschek
Vítězslav Rázek
Kamila Hlaváčiková
Jan Beránek
Jindřich Činčura