Porota

Zde najdete podrobnější informace ohledně poroty. Veškeré dotazy směřujte na office@sut.cz.

M
"

Pobočné spolky

Pobočné spolky

Petrana Slámová

21. srpen 2021

Zveřejňujeme seznam tříd poroty pro párové a Solo&Duo Dance soutěže CAL SUT a to na základě kvalifikační tabulky. Technickou podmínkou mimo kvalifikační tabulky je nutnost zaregistrovat se do informačního systému. V případě nejasností se obraťte na adresu office@sut.cz.

Jak uhradit licenci?

Pro soutěže třídy SPORT 1500 Kč (Za sezóny podzim 2023 a 2024, pro sezónu podzim 2023 se hradí pouze 500 Kč, viz ) na účet FIO SUT/CAL 2001919886/2010 u Fio Banka a.s. pod variabilním symbolem RČ a do poznámky uveďte Porotcovské licence.

Kdo má hradit licenci?

Licence pro párové a Solo&Duo Dance soutěže ve třídě Hobby je stejně jako v minulosti zdarma. Pro tyto soutěže ve třídách Sport je nutné uhradit roční poplatek.