O nás

Základní dokumenty

Pravidelně doplňujeme a aktualizujeme základní dokumenty. Vše důležité naleznete na jednom místě.

M
"

Pobočné spolky

Pobočné spolky

Petrana Slámová

21. srpen 2021

Poznejte

Naše základní dokumenty

 

Mezi základními dokumenty naleznete ty, které určují primární chod svazu. Pro soutěžní oblast jsou definovány soutěžní řády, pro další oblasti finanční řády a jednací řád. Naleznete zde i povinné dokumenty stanovené zákonem: výroční zprávy, účetní závěrka, včetně archivu jednotlivých dokumentů. 

Stanovy

Stanovy – dodatek

Jednací a organizační řád SUT ČR

Volební řád

Finanční řád SUT ČR

Finanční katalog

Etický kodex SUT ČR

Soutěžní řád párové tance CAL

Přílohy soutěžní řád CAL

Soutěžní řád MČR Karibské tance

Soutěžní řád Solo Dance

Soutěžní řád Solo Dance – Doplnění sbírání bodů

Soutěžní řád FTM

Soutěžní řád DCC

Soutěžní řád CPADU

Soutěžní řád – Figurální valčík

Soutěžní řád – Česká polka

Soutěžní řád – Absolventi

Soutěžní řád – Showdance

Sylabus Solo&Duo Dance – STT

Sylabus Solo&Duo Dance – CAR

Interní oznámení

Zápisy prezidia

Přihláška pro člena SUT – amatérský člen

Přihláška pro člena SUT – kolektivní člen

Přihláška pro člena SUT – profesionální člen

Přihláška Czech Amateur League – individuální člen

Přihláška Czech Amateur League – kolektivní člen

Přihláška Czech Para Dance Sport – individuální člen

Přihláška Czech Para Dance Sport – kolektivní člen

Přihláška Czech Pro-Am Dance Union – individuální člen

Přihláška Czech Pro-Am Dance Union – kolektivní člen

Přihláška Český taneční svaz – individuální člen

Přihláška Český taneční svaz – kolektivní člen

Žádost o licenci WDC (profesionál) – pouze pro stávající členy

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro stávající členy (GDPR)

Formulář o zdravotní způsobilosti

Nutno zaslat před první soutěží na zdravotni-zpusobilost@sut.cz

Rozvojový plán SUT

Koncepce rozvoje přípravy talentované mládeže SUT

Vzdělávací koncepce SUT

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020