Soutěžíme

Czech Amateur League

Podporujeme nové projekty, které vrací společenský/sportovní tanec zpět k lidem a ke krásnému umění.

Umění je odrazem duše, sport je projevem vůle.
Tanec je harmonie.

Vize

Czech Amateur League

Česká amatérská liga organizuje párové i solo&duo dance soutěže po celé ČR. Kultivuje české  taneční prostředí a přináší tanec zpět před zraky široké veřejnosti. Soutěžící sbírají na jednotlivých akcích body, postupují ve výkonnostních třídách a účastní se mistrovství ČR. Amatérská liga formuje také reprezentaci, talentovanou mládež, pro které organizuje několik soustředění do roka. Přihlásit se do soutěží mohou tanečníci ze všech svazů z celé ČR.

Pobočný spolek SUT – taneční svaz amatérského tance založený pro rozvoj výkonnostního tanečního sportu. Organizuje regionální soutěže, národní taneční ligu, mistrovství ČR. Její reprezentanti se pravidelně účastní mistrovství světa a Evropy. Mezi priority rozvoje je návrat tance zpět do jeho umělecké roviny a jeho skloubení se sportovní složkou. Na reprezentačních soustředění a soustředěních talentované mládeže vyučují největší domácí špičky v oboru.

Soutěže Czech amateur league - párové tance

Organizujeme postupové soutěže pro všechny taneční styly a formy. Na postupových soutěžích tanečníci získávájí body dle umístění a počtu poražených párů a na jejich základě postupují do vyšších výkonnostních tříd. Nejvyšší třídou je třída “S”, která má již svoji ranklistovou soutěž “Českou národní ligu”. Speciálním typem akce je Český taneční pohár, v rámci kterého mohou probíhat soutěže amatérského, profesionálního, Pro-Am, Para Dance typu.

Soutěže Czech amateur league - Solo & Duo Dance

Soutěže Solo & Duo dance jsou velmi oblíbenou formou tance s Amatérské lize. Soutěží se v kategoriích Solo (jedna soutěžní jednotka), Duo (dvě soutěžní jednotky) a Družstva ( 3 soutěžní jednotky). Účastníci postupují ve výkonnostních třídách a zároveň sbírají body do ranklistu.

Partneři Czech Amateur League