Soutěžíme

Czech Para Dance Sport

Tanec na vozíku je nádherným uměním prokazující sílu ducha a chuti do života. Jsme rádi, že můžeme být u toho.

„Tanec odhaluje tajemno, které hudba skrývá.“

Charles Baudelaire

Vize

Czech Para Dance Sport

 

Svaz vznikl jako pobočný spolek SUT a plně se věnuje rozvoji dynamické disciplíny Para Dance Sport. Tato sportovní disciplína má bohatou tradici v okolních státech, zatímco v ČR byla do posledních let opomíjena. Svaz učitelů tance přináší prostřednictvím Czech Para Dance Sport SUT příležitost pro rozvoj tohoto sportu či umění a vytváří prostředí jak pro handicapované tanečníky, tak i pro tanečníky, lektory, kteří jsou připraveni svou působnost v oblasti tance rozvinout i tímto směrem.

Za poslední dva roky se Para Dance Sport v Čechách vyvinul z amatérských pokusů na organizované kurzy v několika tanečních a sportovních klubech, které se tancem na vozíku zabývají. Proběhly soutěže včetně Světového poháru v ParaDanceSport a MČR, z kterých vzešli i reprezentanti České republiky na mezinárodních soutěžích.

Czech Para Dance Sport SUT byl přijat jako člen Českého paralympijského výboru a stal se gestorem Para Dance pro NSA. S mottem “tanec je jen jeden” jsme připraveni pomáhat všem zájemcům o tanec na vozíku a kultivovat sportovní prostředí, v němž budou naši sportovci podstupovat kvalitní přípravu a dosahovat vynikajících výsledků.

Partneři Czech Para Dance Sport