Trenér I. třídy

Studium je také určeno pro taneční mistry, trenéry sportovního tance s potrvzením absolvování studia trenér II.třídy.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, výstupní diplom vydává FTVS UK a uznává ho minimálně celá EU.

Studium je koncipováno jako distanční a to na 4 semestry.