Trenér III. třídy

Studium je určeno pro asistenty tanečních mistrů podle Zkouškového řádu SUT.
Současně jde o kvalifikační studium trenérů tanečního sportu III.tř.

Rozsah kurzu je dle platné právní úpravy min. 50h, ale rozsah kurzu je vyšší, posílena je složka základních předmětů specializace (STT, LAT).

Studium je určeno
1) Pro získání trenérské licence tř. III.
2) pro stávající držitele kvalifikace trenér III.třídy, získané na základě výjimky podle § 5.3., kterým bude umožněno složení zkoušek z katalogu figur ST+LA a testu pravidel hodnocení v úrovni KS III.
3) Zájemcům o získání diplomu o profesionální zkoušce ze standardních a latinskoamerických tanců na úrovni “Associate”.
3) Obecně zájemcům o doplnění si vědomostí z oblasti standardních a latinskoamerických tanců
(nemusí tedy konat závěrečné zkoušky).