Trenér II. třídy

Studium je také určeno pro taneční mistry, jako minimální vzdělání pro kvalifikovanou výuku v kurzech podle Zkouškového řádu SUT.
Současně je to kvalifikační studium pro trenéry tanečního sportu II.tř.  a také postačující vzdělání pro získání případného živnostenského oprávnění v oblasti tanečního sportu.
Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, výstupní diplom vydává FTVS UK a uznává ho minimálně celá EU.
Rozsah kurzu (specializace + sportovní vědecká část) je dle platné právní úpravy min. 150h, nicméně kurz bude mít navýšenu hodinovou dotaci hlavních předmětů specializace (STT, LAT), takže počet hodin bude výrazně vyšší.

Studium je určeno
1) Držitelům trenérské licence tř. III pro zvýšení si kvalifikace pro třídu II.
2) Zájemcům o získání živnostenského listu v oblasti tělovýchovy a sportu.
3) Zájemcům o získání diplomu o profesionální zkoušce ze standardních a latinskoamerických tanců na úrovni “Licentiate”.
4) Obecně zájemcům o doplnění si vědomostí z oblasti standardních a latinskoamerických tanců
(nemusí tedy konat závěrečné zkoušky).