Vzděláváme

Vzděláváme

Již od roku 1895 vzděláváme taneční mistry, lektory a učitele tance. Vykročte společně s námi cestou tanečního poznávání.

M
"

Pobočné spolky

Pobočné spolky

Petrana Slámová

21. srpen 2021

 Poznejte

Jak vzděláváme

 

SUT využívá ve svém vzdělávacím systému velké zkušenosti svých lektorů majících přesahy do rozličných oborů, které s výukou tance přímo souvisí. Ve výuce tance nejde jen o znalost taneční techniky, ale také o znalost rétoriky, prezentace, organizace, atd. Pro své členy SUT každoročně realizuje taneční kongresy, doškolovací semináře. Neopomenutelnou je však každodenní práce tanečních škol na rozvoji tance v ČR.

„Fantazie se stává realitou, pokud jí umíš zatančit.“ —  Richard Cohen

Taneční školy

Výhodou SUT je jeho celorepubliková působnost s širokou sítí tanečních škol. Ty se dělí na školy zaměřené na výuku kurzů pro mládež, dospělé (typicky základní taneční) a taneční školy orientované na taneční sport v jeho rekreační a výkonnostní podobě. Pro nalezení Vaší nejbližší taneční školy klikněte na následující seznam.

Kongresy

Organizujete-li taneční kurzy, či byste chtěli začít, určitě přemýšlíte, kde  najít inspiraci pro obsah vašich kurzů. Kongresy jsou místem sdílení našich zkušených lektorů s kolegy z ostatních škol. Je to jedinečná příležitost vyzkoušet si, jak vyučují v ostatních školách. Kongres organizuje SUT pravidelně v druhé polovině srpna a pro přihlášení pište vedoucímu manažerovi kongresu Alešovi Mědílkovi.

Semináře

Doškolovací semináře jsou určeny pro tanečníky, porotce a lektory. Pravidelným doškolovacím seminářem je v květnu pořádaný poděbradský seminář (více info zde (link to seznam seminářů). SUT také organizuje různé odborné semináře s významnými osobnostmi ze světa tance.

Studium

Odborné vzdělání a pedagogické schopnosti jsou při předávání zkušeností a výuce zejména dětí a mládeže nesmírně důležité. Na vzdělávání klademe v SUT velký důraz, protože tradiční taneční kurzy se svým obsahem výchovy k tanci, etikety, slušného jednání a chování jsou jedním z klíčových pilířů všeobecného vzdělání v ČR.Pravidelně organizujeme semináře a vzdělávací kongresy. SUT uděluje licence a organizuje studium trenérů 1.,2. a 3.třídy v tanečním sportu. Vzdělává porotce ve sportovním tanci a taneční profesionály včetně tanečních mistrů.

Licence

Pro zajištění odbornosti našich členů vydáváme licence pro porotce, trenéry a lektory tance. Vedení tanečních kurzů, soutěží, tanečních škol považujeme za velmi zodpovědnou činnost z důvodů odpovědnosti nejen za fyzický i psychický vývoj studentů. Správně prováděný tanec by měl vést ke zlepšování tělesného zdraví a fyzické kondice. Licence SUT jsou garantem kvality tohoto přístupu.