Svaz učitelů tance jednomyslně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu a podporuje rozhodnutí předsedy Národní sportovní agentury o neúčasti na sportovních akcích konaných s účastí ruských a běloruských sportovních kolektivů. Stejně tak doporučuje svým reprezentantům neúčast na reprezentačních a mezinárodních akcích s účastí ruských a běloruských sportovců.

České sportovní prostředí, tedy i Svaz učitelů tance stojí v naprosté jednotě za vládou České republiky a podporuje veškeré její kroky a reakce na aktuální ruskou agresi.

České sportovní prostředí, tedy i Svaz učitelů tance se shoduje na rozšíření těchto sportovních sankcí i proti Běloruské republice.

Stejně tak si vážíme rozhodnutí naší zastřešující organizace WDC, která v návaznosti na současnou agresi Ruské federace, zrušila veškeré licence pro mezinárodní soutěže pořádané právě na území Ruska. WDC a všichni jeho členové se zasazují nejen o svobodu tance, ale především o mír a dodržování lidských práv. Jsme solidární s taneční komunitou na Ukrajině a jsme připraveni podat ruku ukrajinskému lidu.

Jiří Plamínek

President Svazu učitelů tance ČR