Nově vyhlášený program asistent tanečního mistra/ trenér III. třídy. Online test.

V Praze, dne 3.3.2022

Vážení přátelé, profesionální členové,  vedoucí tanečních klubů,

Dle nejnovějšího směrování a koncepce rozvoje Národní sportovní agentury sílí tlak na sjednocení názvosloví a zejména úrovní ve vydávání jednotlivých trenérských licencí, stejně jako je kladen velký důraz na vzdělávání těch, kdo ovlivňují děti a mládež, tedy lektorů, trenérů, učitelů. 

Tento trend nás dozajista nikoho nemine a je lepší se připravit, aby Vaše kluby/taneční školy vyhověly kritériím, která budou sledována zejména v souvislosti s dotačními programy (jako např. Můj klub), v kterých máte všichni možnost se ucházet o podporu fungování Vašich spolků.

Díky grantu na vzdělávání Svaz učitelů tance přichází s řešením, které napomůže Vašim lektorům kvalifikovat se ve zrychlené formě, jelikož jsme si vědomi, že úroveň odborného vzdělání lektorů v rámci svého klubu máte plně pod kontrolou a Vaši lektoři/asistenti jsou Vámi doškolováni a mají příslušnou praxi pod vedením v řádu mnoha měsíců či let.

Pokud máte zájem, přihlaste Vámi vybrané lektory do přezkoušení v rámci programu “asistent tanečního mistra /trenér třídy III.“, což Vám umožní naplnit požadované standardy NSA. 

Co přesně musíte udělat?

  • Vybrat a přihlásit lektory, kteří se programu zúčastní.
  • Díky podpoře grantu je zkouška pro členy SUT a jeho pobočných spolku zcela ZDARMA
  • Nově se registrující zaplatí  300,- Kč/ osobu, čímž získají členství v Czech Amateur League na dva roky a zároveň přístup k online testu. 
  • Přihlášení lektoři absolvují online test z všeobecného přehledu sportovní tématiky a základů STT a LAT
  • Pro odeslání testu online bude nutné vyplnit údaje lektora ve tvaru jméno, příjmení, rodné číslo – jen tak může být lektor do programu zařazen a  zaevidován do rejstříku sportu (požadavek NSA).

Certifikát trenéra III. třídy bude mít platnost 18 měsíců a otevírá dveře do kurzu na licenci trenéra II. třídy. Pokud tuto možnost lektor nevyužije, nic se neděje, stačí v případě zájmu zopakovat licenci trenéra III. třídy po uplynutí platnosti, tentokrát již však v plném rozsahu a na vlastní náklady.

Vaší škole bude přidělen „ certifikát proškolených lektorů SUT“, který si můžete umístit v elektronické podobě na své webové stránky tak, aby bylo patrné, že Vaši lektoři mají požadované vzdělání a naplňují tím, a stejně tak  i Vaše škola, kritéria NSA.

Jedná se o časově omezenou nabídku, kterou můžete využít v termínu do 20.3.2022. Svaz učitelů tance získal podporu v podobě vzdělávacího grantu, jehož naplnění je vázáno lhůtami vycházejícími z výše zmíněného termínu. Proto Vám nabízíme jedinečnou šanci se do tohoto programu zapojit, avšak lhůty jsou jasně dané a po jejich uplynutí se budou vypisovat opět klasické kurzy pro odbornost trenér III., II. a I. třídy se všemi svými specifiky.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na emailové adrese office@sut.cz. K dispozici Vám bude i kolegyně Mlada Kyovská Šerých (602 393 380), na kterou se můžete s případnými dotazy obrátit. Preferujeme však formu emailové komunikace, abychom stihli vše vyřizovat efektivně.

S pozdravem

Jiří Plamínek                                                                         Vítězslav Rázek                                                                  

President SUT                                                                      Předseda Czech Amateur League