Plesové Choreografie a párové 2022 – 7. května 2022 – Muzeum Chrudim – Fibichův sál – začínáme v 13:00. Plesové předtančení, předtančení polky a párová polka ve věkových kategoriích od dětí po seniory