Upozorňujeme soutěžící na povinnost doložení Formuláře o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Ten je nutné odeslat před první soutěží, které se tanečníci zúčastní. Formulář o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu je nezbytný pro účast soutěžících na nadcházejících soutěžích SUT. Potvrzení o Zdravotní způsobilosti platí pro VŠECHNY taneční organizace. Nemusíte mít tedy speciální pro SUT, pokud jej máte pro jinou organizaci. Důležité je, aby potvrzení bylo platné – platnost dle právního předpisu je pouze 1 rok!. Toto potvrzení Vám vydá Váš obvodní lékař. Speciální vyšetření a tedy nejvyšší možnou zdravotní prohlídku musí absolvovat pouze reprezentační páry. Již vlastněné nebo nově vyplněné a potvrzené formuláře zasílejte nascanované, nebo čitelně nafocené, s dostatečným předstihem na e-mail soutěžní komisařky Dany Pavelkové dana.pavelkova@sut.cz.Přihlášení do soutěží