Vážení kolegové,

Svaz učitelů tance ČR byl pověřen ustavením univerzitního sportu v tanci a jeho rozvojem, což nás velice těší. Nultý ročník akademického mistrovství ČR je naplánován na 22.11.2024 a to hned v několika disciplínách (STT, LAT, CAR, Streetdance, Breaking, Cheerleading, Contemporary)

Prosíme rozšiřte tento dotazník zájmu mezi Vaše studenty. Účastnit se může každý student vysoké či vyšší odborné školy ať studuje jakoukoliv formu studia (prezenční, kombinované, doktorandské) a reprezentovat tak svoji alma mater. Vyplnění dotazníku nám lépe pomůže vyspecifikovat disciplíny a připravit vše pro úspěšný start univerzitního tanečního sportu.

Přípravy probíhají ve spolupráci s Český taneční svaz, Czech Breaking Alliance, Českou asociací cheerleaders, Českou asociací univerzitního sportu a pod hlavičkou České asociace akademických technických sportů.

Není nutné být členem jakéhokoliv svazu, akademické mistrovství je otevřeno všem studentům (dle podmínek ČAATS a ČAUS).

Studentů vysokých škol bylo ke konci roku 2022 na 305 tisíc. Věříme, že taneční sport v akademickém prostředí má své místo a jistý potenciál pro propagaci tanečního sportu obecně. Proto, prosím, pomozte šířit informace o univerzitním tanečním sportu ve svém regionu.

Pro vyplnění zájmového dotazníku stačí naskenovat QR kód na plakátu nebo otevřít dotazník pomocí linku: https://1url.cz/@univerzitnitanec

Děkujeme